Кафедра радіотехнічних систем

[RE-60] Основи телебачення та телевізійні системи

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань-
Спеціальність
Освітня програма172Б РТС - Радіотехнічні інформаційні технології (ЄДЕБО id: 6842)172Б РСІ - Радіосистемна інженерія (ЄДЕБО id: 7350)
Статус дисципліниНормативна
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестр4 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліниДисципліна не викладається у зв'язку із зміною Освітньої Програми кред. (Лекц. год, Практ. год, Лаб. год, СРС. год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів
Розміщення курсуДисципліна не викладається у зв'язку із зміною Освітньої Програми

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Дисципліна не викладається у зв'язку із зміною Освітньої Програми

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Дисципліна не викладається у зв'язку із зміною Освітньої Програми

3. Зміст навчальної дисципліни

Дисципліна не викладається у зв'язку із зміною Освітньої Програми

4. Навчальні матеріали та ресурси

Дисципліна не викладається у зв'язку із зміною Освітньої Програми

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

6. Самостійна робота студента

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни



Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Вишневий С. В.;
Ухвалено кафедрою РТС (протокол № від )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № ______ від ______)