Кафедра прикладної радіоелектроніки

[RE-43] Промисловий дизайн

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освітиПерший (бакалаврський)
Галузь знань17 - Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність172 - Електронні комунікації та радіотехніка
Освітня програмаВсі ОП
Статус дисципліниВибіркова (Ф-каталог)
Форма здобуття вищої освітиОчна
Рік підготовки, семестрДоступно для вибору починаючи з 4-го курсу, весняний семестр
Обсяг дисципліни4 кред. (Лекц. 18 год, Практ. год, Лаб. 36 год, СРС. 66 год )
Семестровий контроль/контрольні заходиЗалік
Розклад занятьhttps://rozklad.kpi.ua
Мова викладанняУкраїнська
Інформація про керівника курсу / викладачів Лекц.: Зінгер Я. Л.,
Лаб.: Зінгер Я. Л.,
СРС.: Зінгер Я. Л.
Розміщення курсуhttps://classroom.google.com/c/NTc4MzE0ODkxNzQx?cjc=wioclxc

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Промисловий дизайн поєднує в собі інженерну та творчу складову, розробку концепції продукту та всі етапи його розробки, від ідеї до виробництва.

Кожен об’єкт, з яким ви щодня взаємодієте у своєму будинку, офісі, університеті чи громадських приміщеннях, є результатом процесу проєктування, під час якого тисячі рішень приймав промисловий дизайнер (та його команда), спрямовані на покращення вашого життя завдяки добре спроєктованій конструкції.

Знання та розуміння промислового дизайну дають змогу розробити максимально зручний пристрій для нашого користувача.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Студенти мають вміти працювати в SolidWorks (дисципліна "Тривимірне моделювання РЕА").

Мати розуміння виробничого та технологічного процесів.

3. Зміст навчальної дисципліни

Зміст дисципліни вказано в тандемі лекція—практичне заняття, оскільки лекційний матеріал нерозривно пов’язаний із завданням та темою на практичних.

Тема 1. Вступ у промисловий дизайн.

 • Вступ. Що таке промисловий дизайн?
 • Вибір теми для дисципліни. Обґрунтування необхідності свого пристрою.

Тема 2. Ергономіка в промисловому дизайні.

 • Ергономіка.
 • Ескізна пропозиція. Обрання та обґрунтування найліпшого варіанту конструкції.
 • Ергатичні системи.
 • Моделювання корпусу пристрою в програмному середовищі для 3D моделювання (SolidWorks).
 • Еволюція дизайну та найпоширеніші помилки дизайну.
 • Рендер.

Тема 3. Інструкція (керівництво з експлуатації).

 • Що таке інструкція до пристрою (керівництво з експлуатації)?
 • Розробка структури інструкції до пристрою.
 • Огляд та обговорення прикладів та помилок інструкцій.
 • Розробка інструкції до пристрою та її тестування

Тема 4. Як зацікавити своєю розробкою?

 • Правила подачі свого проєкту потенційним інвесторам/користувачам
 • Розробка та створення клієнто-орієнтованої презентації свого продукту.
 • Представлення своєї розробки.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Уся література доступна на GoogleDrive за посиланням: https://cutt.ly/BjRqkr0.

До тем 1 та 2:

 1. Дональд А. Норман. Дизайн звичних речей / Дональд А. Норман. – Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. – 320 с. – 978-617-12-4760-4.

 2. Папанєк В. Дизайн для реального світу. Екологія людства та соціальні зміни / Віктор Папанєк., 2020. – 480 с. –  ISBN 978-617-7799-34-3.

 3. Сьомка С. Ергономіка та ергодизайн / Сергій Сьомка. – Ліра-К, 2019. – 616 с. – 978-617-7799-34-3.

До теми 3:

 1. How to Build the Best User Documentation [Електронний ресурс].  – Режим доступу до ресурсу: https://www.techsmith.com/blog/user-documentation/
 2. Ultimate Guide to write instruction for User Manual [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://document360.com/blog/creating-a-user-manual/
 3. The best user manuals EVER [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://headrush.typepad.com/creating_passionate_users/2007/03/the_best_user_t.html.
 4. How to Create a User Manual that Your Users Will Love?[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.thecloudtutorial.com/how-to-create-a-user-manual/

 5. 40 Free Instruction Manual Templates [Operation / User Manual] [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://templatelab.com/instruction-manual-templates/

До теми 4:

 1. How to Make a Presentation Interesting (And NOT Boring!) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.techsmith.com/blog/powerpoint-presentation-not-boring/
 2. Krystina Martinez. The best presentation software in 2020 [Електронний ресурс] / Krystina Martinez. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://zapier.com/blog/best-powerpoint-alternatives/.
 3. How to Give a Killer Presentation [Електронний ресурс] / Сhris Anderson. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://hbr.org/2013/06/how-to-give-a-killer-presentation

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Для виконання кожної практичної роботи, необхідний матеріал лекції. Весь курс дисципліни умовно  поділено на 4 теми, відповідно всі лекційні та практичні за темами поділено наступним чином та наведено в таблиці нижче:

Практика

Лекція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Тема 1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Тема 2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Тема 3

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4

9

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Вступ у промисловий дизайн.

Націлена на ознайомлення студентів із поняттям та основами промислового дизайну. Чому промисловий дизайн нерозривно пов’язаний із розробкою сучасних пристроїв. Обрання теми (пристрою) для роботи на семестр.

Тема 2. Ергономіка в промисловому дизайні.

Вивчення поняття ергономіка. Основних критеріїв та законів ергономіки. Вивчення такого поняття як ергатичні системи. Визначення різниці між ергономікою та ергатичністю. Базуючись на законах ергономіки виконання змоделювати притрій котрий буде мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. По результатам завершення теми  студенти мають надати на перевірку збірку з рендерами в SolidWorks (або в іншому програмному забезпеченні, за узгодженням із викладачем).

Тема 3. Інструкція (керівництво з експлуатації).

Вивчення особливостей розробки інстурукцій до пристрою (керівництва з експлуатації). Визначення основних розділів які має містити інструкція. Розробка інструкції та перевірка інструкції на фокус-групі з одногрупників. В результаті проходження теми студенти мають надати інструкцію до свого пристрою (теми) в форматі *.pdf.

Тема 4. Як зацікавити своєю розробкою?

Вивчення основних принципів розробки клієнто-орієнованої презентації. Розгляд програмних забезпечень/сервісів для створення презентацій. В результаті проходження теми студенти мають надати та захистити презентацію до свого пристрою (теми).

По завершенню всіх тем, програмою дисципліни передбачена модульна контрольна робота.

6. Самостійна робота студента

В самостійну роботу студента входи, надання викладачу на перевірку (у вказані викладачем терміни) наступні типи робіт:

 1. Збірка з рендерами пристрою (теми) в SolidWorks (або в іншому програмному забезпеченні, за узгодженням із викладачем).
 2. Інструкція до свого пристрою (теми) в форматі *.pdf.
 3. Презентація пристрою (теми).

Програмою дисципліни передбачена розрахунково-графічна роботу. Яка включає в себе оформлення всіх 3 вище наведених завдань дисципліни та їх захист.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

 • На початку семестру сворюється в Telegram-чат з дисципліни для швидкої взаємодії студет-викладач. Усі студенти групу обов’язково мають бути присутні в чаті;
 • Відвідування практик та лекцій є обов’язковим;
 • Усі завдання мають бути надані викладачу на перевірку у вказані терміни. За несвоєчасну здачу роботи мінус 3 бали за кожне з завдань та втрачається право перероби роботу для підвищення балів;
 • У випадку якщо у викладача виникають питання щодо авторства роботи котру надає студент, викладач має право провести додатковий захист роботи.
 • За активність студентів на практичних передбачені заохочувальні бали.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

За кожне з завдань можна отримати наступний максимум (за умови вірності виконання та вчасного надання на перевірку):

 1. Аналіз цільової аудиторії пристрою та його концепт - 5 балів
 2. Збірка з рендерами пристрою (теми) в SolidWorks (або в іншому програмному забезпеченні, за узгодженням із викладачем) – 20 балів.
 3. Інструкція до свого пристрою (теми) в форматі *.pdf. – 15 балів.
 4. Презентація пристрою (теми, за умови вчасного надання на перевірку) – 5 балів.

Поточний контроль: МКР по завершенню курсу, максимальний бал за МКР 35 балів.

Розрахунково-графічна робота — 20 балів (оцінюються якість презентації (10 балів) та доповідь (10 балів)).

Семестровий контроль: залік.

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою
Кількість балівОцінка
100-95Відмінно
94-85Дуже добре
84-75Добре
74-65Задовільно
64-60Достатньо
Менше 60Незадовільно
Не виконані умови допускуНе допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Опис матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дисципліни

Комп'ютерпрограмне забезпечення SolidWorks (студентська ліцензія), Microsoft Ofice (або будь-які інші текстові редактори та програми для створення презентацій)
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):
Складено Зінгер Я. Л.;
Ухвалено кафедрою ПРЕ (протокол № 06/2023 від 22.06.2023 )
Погоджено методичною комісією факультету/ННІ (протокол № 06-2023 від 29.06.2023 )