Силабуси радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

Системи відображення та реєстрації інформації
Архітектура та програмування 8-ми розрядних мікроконтролерів
RE-3 [Заочна] RE-3 [Очна (денна)]
Вбудовані системи: мікроконтролери ARM архітектури
RE-4 [Очна (інтегр. плани)] RE-4 [Очна (денна)]
Технології розробки вбудованих систем програмно-апаратних комплексів обробки інформації
RE-5 [Очна (денна)]
Радіоавтоматика
RE-6 [Очна (інтегр. плани)] RE-6 [Очна (денна)]
Теорія передачі та кодування інформації
Програмування на скриптових мовах
RE-9 [Очна (інтегр. плани)] RE-9 [Заочна] RE-9 [Очна (денна)]
Схемотехніка. Електронна компонентна база
Електрорадіоматеріали
RE-11 [Очна (денна)]
Методи теорії ймовірностей в радіотехніці
RE-13 [Очна (інтегр. плани)] RE-13 [Заочна] RE-13 [Очна (денна)]
Процеси в лінійних електронних схемах
RE-14 [Очна (інтегр. плани)] RE-14 [Очна (денна)]
Статистична радіотехніка
RE-15 [Очна (інтегр. плани)] RE-15 [Очна (денна)]
Пристрої надвисоких частот
RE-17 [Очна (інтегр. плани)] RE-17 [Очна (денна)]
Радіопередавальні пристрої
RE-18 [Очна (денна)]
Цифрові сигнальні процесори
RE-19 [Очна (інтегр. плани)] RE-19 [Очна (денна)]
Цифрове оброблення сигналів в системах зв'язку
RE-22 [Очна (інтегр. плани)] RE-22 [Очна (денна)]
Організація досліджень та розробки радіоелектронних засобів