Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України

На сьогодні Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України — багатопрофільний діагностично — лікувальний заклад, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України.

За результатами акредитації в 2011 році лікарня підтвердила вищу категорію. Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування до 18 тисяч дітей; близько 20 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.

Щорічно в практику роботи лікувального закладу впроваджуються десятки нових технологій, методів обстеження і лікування, застосування нових лікарських засобів, ведеться наукова та дослідницька робота. Постійна увага приділяється підвищенню фахового рівня медичних працівників. Лікарі мають змогу не тільки навчатися на провідних кафедрах України, а й стажуватися в кращих клініках зарубіжжя.

Протягом останніх п`яти років співробітники лікарні навчалися у Білорусі, Росії, ФРН, Японії, Австрії. Приймали участь та виступали із доповідями на медичних конгресах в Данії, Нідерландах, Англії, США.

До складу хірургічної клініки входять: відділення ургентної хірургії, гнійної хірургії та торакоабдомінальне відділення, хірургія новонароджених, відділення ортопедії і травматології, реконструктивно-пластичної хірургії, отоларингологічне відділення, відділення дитячої гінекології, відділення дитячої офтальмології та мікрохірургії ока.

Щорічно в лікарні виконується близько 7 тисяч операцій. У відділеннях здійснюються всі види оперативних втручань, за виключенням кардіо- та нейрохірургічних. За останнє десятиріччя значного розвитку досягла хірургічна корекція вад розвитку, впроваджуються нові методики як оперативного, так і конcервативного лікування хірургічних захворювань.

В 2002 році в лікарні було розпочато: лапароскопічні операції, оперативне лікування сколіозу із застосуванням системи «Міст»; використання біоімплантантів при хірургічних операціях у новонароджених. Розпочато прийом постраждалих з політравмою. За останні роки значно збільшилась кількість хворих дітей із складною хірургічною патологією з різних регіонів України, частина яких була вперше прооперована по місцю проживання. У відділенні реконструктивно-пластичної хірургії виконуються операції реімплантації(приживлення) ампутованих сегментів кінцівок, проводяться хірургічні операції по відновленню ушкоджених кровоносних судин, переферійних нервів та сухожилок.

Розроблена та запроваджена методика лікування дітей із пологовим паралічем верхньої кінцівки, починаючи із 2—3-місячного віку, за що професор О.В. Дольницький був удостоєний звання «Лауреат Державної премії України» (1996 рік). У відділенні також проводяться операції по корекції вад щелепно-лицьової області.

На базі лікарні функціонує відділення дитячої та підліткової гінекології. З 1990 року це Українській Центр дитячої та підліткової гінекології, який створений спільними зусиллями Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України і лікарні «Охматдит». Щорічно у відділенні проходять лікування близько 1000 підлітків, понад 50% з різних областей України.

Висококваліфіковані спеціалісти надають допомогу дітям з тяжкими гінекологічними захворюваннями, проводиться хірургічна корекція природжених і набутих вад розвитку статевих органів, консервативне лікування різних форм порушень статевого дозріван-ня, проводиться робота по зменшенню незапланованої вагітності, по статевому вихованню молоді, підготовці підростаючого покоління до майбутнього материнства і створення здорової сім`ї.

У відділенні токсикології застосовуються методи екстракорпоральної детоксикації, гемосорбції, гемодіалізу, плазмоферезу, перитонеального діалізу, розроблені методи лікування гострої і хронічної ниркової недостатності, здійснюється прийом хворих з усіх регіонів України. У співпраці з Українським Центром дитячої нефрології розроблена програма «Система надання допомоги в Україні дітям з хронічною нирковою недостатністю».

Загальносоматичний (терапевтичний профіль): педіатрічне відділення, інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку, інфекційне діагностичне боксоване відділення, неврологія, ендокринологія. У відділеннях терапевтичного профілю лікуються діти з найбільш складною в діагностичному та тяжкою за пе- ребігом системною патологією, обумовленою значним зростанням первинних і особливо вторинних імунолефіцитних станів, алергійних захворювань, аутоімунних хвороб з ураженням багатьох органів і систем, складних захворювань нервової і ендокринної системи.

Терапевтичні клініки атестовані як база фармакологічного комітету України для клінічної апробації нових лікарських препаратів.Педіатричні відділення забезпечують діагностичну, лікувальну та профілактичну допомогу дітям із різних регіонів України з різноманітними важкими захворюваннями, які потребують верифікації діагнозу, вибору подальшої тактики лікування. Проводяться діагностика та лікування бронхіальної астми, рецидивуючого обструктивного синдрому, полінозів, атонічного дерматиту, дерматореспіраторного синдрому.

Особлива увага приділяється новим методам ранньої діагностики і патогенетичній терапії бронхіальної астми відповідно з Міжнародним консенсусом. Діти з судомами різного генезу (епілепсія, епісиндром) в неврологічному відділенні складають до 30%, де проводиться повне клінікоінструментальне обстеження (ЕЕГ, ЕхоЕГ, НСГ, Кт головного мозку, МРТ), що дозволяє уточнити генез процесу і підібрати адекватне лікування антиконвульсантами різного напрямку дії у дітей, які довгий час безуспішно лікувались. З питань підбору протисудомних препаратів в залежності від характеру і етології судом лікарі відділення ділились досвідом на конференціях Міжнародної протиепілептичної ліги.

Співпраця з членами МПЕЛ дає можливість впроваджувати нові препарати і сучасні методи лікування. В ендокринологічне відділення поступають діти з вперше виявленими тяжкими формами цукрового діабету та іншою ендокринологічною патологією. У відділенні проводяться сучасні методи дослідження і лікування з застосуванням інтенсивної
інсулінотерапії, інстимуляцій бета-клітин підшлункової залози. Відділення являється ініціатором організації Школи самоконтролю для дітей, хворих на цукровий діабет, що дозволяє забезпечити їм повноцінне життя, а також попередити розвиток ускладнень.

Серед ліжок терапевтичного профілю — 70 ліжок дитячої онкогематології, на базі яких з 1989 року функціонує Український центр дитячої онкогематології — провідний в Україні референтний консультативний заклад по діагностиці лейкемій і злоякісних лімфом. З 1990 року проводиться активна робота по вивченню і адаптації високорезультативних зарубіжних технологій в лікуванні лейкозів і лімфом дитячого віку з метою впровадження нових програм хіміотерапії в базових відділеннях дитячої гематології. З 2004 року цей підрозділ має назву Центр дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку. За роки роботи Центру виконано 68 трансплантацій кісткового мозку, з них — 30 алогенних від сумісних родинних донорів.

Запровадження в практику лікувальних протоколів інтенсивної хіміотерапії в п`ять разів збільшило позитивну результативність.У відділеннях дитячої онкогематології діти з різних регіонів України складають від 50 до 55%. В неонатологічних клініках проводяться обстеження, інтенсивна терапія і виходжування хворих новонароджених і недоношених дітей з важкою перинатальною патологією. Понад 40% новонароджених і недоношених дітей потребують проведення інтенсивної терапії.Застосовуються сучасні методи інтенсивної терапії: пролонгована штучна вентиляція легенів, СРАР-терапія, респіраторна терапія у глибоко недоношених немовлят, парентеральне харчування, екстракорпоральна детоксикація, корекція важких водноелектролітних, метаболічних розладів, порушень імунітету.

Проводиться лікування і виходжування недоношених немовлят, які народились з вагою від 500 до 1500 грамів з важкою перинатальною патологією. Консультативно-діагностична поліклініка надає допомогу дітям і жінкам з 30 лікарських спеціальностей.

Щорічно в консультативно-діагностичній поліклініці здійснюється понад 300 тисяч відвідувань. У складі консультативно-діагностичної поліклініки:

педіатричні відділення, в яких надається спеціалізована консультативно-діагностична та лікувальна допомога з алергології, гематології, дерматології, імунології, кардіоревматології, психоневрології, нефрології, ендокринології, гастроентерології, пульмонології, фтизіатрії, інфекційних захворювань, логопедії, гомеопатії, хірургії, ортопедотравматології, урології, стоматології, ортодонтії, медико-генетичного консультування;

відділення дитячої та підліткової гінекології;

відділення планування сім`ї для жінок репродуктивного віку з різними вадами складних патологій, з ектрагенітальною патологією, безпліддям, патологією вагітності.

Діагностичні служби представлені підрозділами: відділення променевої діагностики, кабінетами функціональної діагностики; відділенням ендоскопічних досліджень та лабораторією.

Для обстеження жінок у відділенні планування сім`ї та реабілітації репродуктивної функції жінок використовуються кольпомікроскопія з ПГД, методики ультразвукових досліджень органів репродукції та плоду, методики лазерно-променевої та екстракорпоральної кріодеструкції, ехогістеросальпінгоскопія (під контролем УЗД), малі хірургічні втручання. У денному стаціонарі забезпечується медичне спостереження за дітьми і жінками після проведених складних діагностичних досліджень.

У консультативно-діагностичній поліклініці функціонує відділення відновлювального лікування. Щорічно в практику роботи лікувального закладу впроваджуються десятки нових технологій, методів обстеження і лікування, застосування нових лікарських засобів, ведеться наукова та дослідницька робота. Постійна увага приділяється підвищенню фахового рівня медичних працівників. Лікарі мають змогу не тільки навчатися на провідних кафедрах України, а й стажуватися в кращих клініках зарубіжжя. Протягом останніх п`яти років співробітники лікарні навчалися у Білорусі, Росії, ФРН, Японії, Австрії. Приймали участь та виступали із доповідями на медичних конгресах в Данії, Нідерландах, Англії, США.

Телефони+38044 236-69-42, +38044 236-69-42
Адреса компанії01135, м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1
ПІБ директораГладуш Юрій Іванович, Головний лікар

Сайт компанії Редагувати