ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»

ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП «Укрметртестстандарт»).

ДП «Укрметртестстандарт» – це висококваліфіковані фахівці, оснащені сучасним устаткуванням випробувальні центри, фонди національних і міжнародних стандартів, технічних умов і нормативних документів, гарант надійності і конфіденційності. Сьогодні персонал ДП «Укрметртестстандарт» нараховує 1060 співробітників, 3 з яких мають ступінь доктора наук, а 35 – кандидата.

ДП «Укрметртестстандарт» – це вдале поєднання науки з виробництвом, де постійно відбувається процес оновлення і розширення знань та доведення отриманого результату до практичного використання, для чого: створена потужна еталонна база. Центр володіє 12-ма державними, 32-ма вихідними, 1779-ма робочими еталонами, що стали складовою частиною Національної еталонної бази для забезпечення єдності вимірювань в Україні. За результатами міжнародних звірень в рамках MRA Генеральної конференції мір та вагів визнані вимірювальні та калібрувальні можливості створених національних еталонів (47 СМС-рядків на офіційному сайті CIPM MRA).

Однією із складових національного технічного регулювання є оцінка відповідності, в дієвість та достовірність результатів якої зробив певний внесок ДП «Укрметртестстандарт». В Центрі був створений науково-технічний інститут та 5 центрів з сертифікації з випробувальними центрами і лабораторіями, які акредитовані не тільки вітчизняним органом з акредитації, але й Латвійським національним бюро з акредитації (LATAK), Німецьким органом з акредитації (DATech). Найбільшого значення для України стала акредитація Центру в Міжнародній системі електрообладнання ІЕСЕЕ в якості Українського національного сертифікаційного органу і випробувального органу з правом видавати та визнавати міжнародні сертифікати 52 країн світу, до числа яких входять всі найрозвиненіші держави. Роботи з сертифікації продукції виконуються практично за всією номенклатурою робіт та послуг на власній випробувальній базі, яка постійно оснащується найсучаснішими аналітичними приладами. При цьому виявляються та вивчаються проблемні питання і, як наступний етап, виникають нові направлення діяльності. Так, в Центрі створена перша в Україні лабораторія молекулярно-генетичних досліджень тощо

Набуває розвитку експериментальне виробництво, яке виготовляє понад 30 назв випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, більшість з них власної розробки, постачається як для вітчизняних підприємств, так і за кордон. Крім того, виконується ремонт вимірювальної техніки.

Телефони+38044 526-52-29
Адреса компанії03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4
ПІБ директораСабатович Дмитро Артемович

Сайт компанії Редагувати